Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Julemøte for Ski Pensjonistforening 7. desember 2021

Rådhussvingen 3, Ski

Vi ønsker velkommen til vårt julemøte kl 1200 på Svingen Kafé og Aktivitetssenter, Ski.

Påmelding må være foretatt.

Servering av juletallerken, dessert og kaffe. Inngangsbillett kr 150,-. Betal gjerne til bankkonto.

Per Holger Andersen underholder oss og vi synger med.