Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VELKOMMEN TIL JULELUNSJ 11. DESEMBER

Pensjonistforbundet Hamar planlegger for et møte 11. desember klokka 1200. Møtet skal være på restaurant Kjøkkenet, som ligger på Stortorget. Steinar Barstad kommer for å snakke om «Bæssfarrollen». Det er et fint foredrag som handler om samspillet mellom generasjonene.

Vi tenkte å bestille julelunsj slik at vi kan hygge oss sammen etter foredraget. Julelunsjen (som er buffet med kald og varm julemat) koster kr. 375,00.

For at vi skal kunne planlegge videre, trenger vi å sjekke ut om det er interesse for dette. Gi oss derfor en tilbakemelding på om du vil komme. Send SMS til Randi Kjøs på mobil 95083035 eller til Kjellaug K Jota på mobil 95873481. Oppgi navnet ditt og om du vil delta på lunsjen.

Svarfrist 10. november 2023.

Håper du har lyst til å bli med!

Styret i Pensjonistforbundet Hamar