Julebord for medlemar

Men framleis dårleg med vinter- / julekjensler ...

Program

Underhaldning - framsyning gamle bilde

Allsong

Kviss

Påmelding, sjå plakater / eiga FB-gruppe.