Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Heimdal Pensjonistforening Inviterer i år til julebord på Sandmoen Kro Tirsdag, 28. Nov. 2023 Kl: 16.30

Det serveres julebufe’

Pris for medlemmer: Kr. 300,- Pris for ikke medl: Kr. 400,- Alt av drikke betales selv. VIPPS ved påmelding. (627227) Eller vår bankkonto nr. 4230.57.56622

Påmelding til: Edith tlf. 905 55 462 Bjørg tlf. 414 21 632

Påmeldingsfrist er 21. november. NB! Påmeldingen er bindende Hilsen, Styret,