Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Julebord på Søberg gård

Julen nærmer seg, og med det også julebord.

Som medlem betaler du kr 300,-, resten sponses av APF.

Underholdning av Alvdal Spelmannslag.

Påmelding til Liv, telf. 91744415 innen 8. desember.