Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Jul: eldrekino, julekonsert og juletur

Fra turen til Sogndalsstrand

Vi inviterer til 3 arrangementer opp mot jul: eldrekino 27.11., konsert med Kvinesdal musikkorps 1.12. og Juletur til Syrtveit 10.12.

Hold øye med annonseringer i Agder og info denne siden om påmelding mm