Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Invitasjon til tur til Espevær 14. juni 2023

Haugesund Lokalforening inviterer til tur til vakre Espevær i Bømlo kommune.

Pris: medlem Pensjonistforbundet kr. 1 100,-/ikke medlem kr. 1 650,-.

Billetten inkluderer transport, omvisning og bespisning.

Bindende påmelding til Arnfinn Ihle på tlf. 92830372 innen 15. mai 2023

NB! Begrenset antall plasser.