Informasjon fra vår nye kommuneoverlege Anne Ruth S. Mikalsen. I tillegg kommer Omsorgsleder Marianne Røed og leder av Frivilligsentralen Kari Beat Kittelsen.

Foredrag og informasjon fra vår nye kommunelege. I tillegg vil leder av frivilligsentralen Kari-Beate Kittelsen og omsorgsleder Marianne Røed komme for å informere om behovet for frivillighet.

Vår nye kommunelege Anne Ruth Syvertsen Mikalsen vil holde et foredrag og informasjon om kommunelegens arbeid og ansvar. Foredraget er på ca.45 min og det blir anledning til å stille spørsmål til henne.

I pausen server vi kaffe og kake. Videre informer vi om nytt fra Froland Pensjonistforening.

Etter pausen vil Omsorgsleder Marianne Røed og Kari-Beate Kittelsen leder av frivilligsentralen informere om behovet for frivillige og hvordan vi kan melde oss som frivillige dersom vi ønsker det.

Alle er hjertelig velkommen, selv om dere ikke enda har blitt medlem i vår trivelige pensjonistforening.

Møte blir avholdt i lokalene til frivilligsentralen, møte starter kl.19.00