Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informasjon fra vår nye kommuneoverlege Anne Ruth S. Mikalsen. I tillegg kommer Omsorgsleder Marianne Røed og leder av Frivilligsentralen Kari Beat Kittelsen.

Foredrag og informasjon fra vår nye kommunelege. I tillegg vil leder av frivilligsentralen Kari-Beate Kittelsen og omsorgsleder Marianne Røed komme for å informere om behovet for frivillighet.

Vår nye kommunelege Anne Ruth Syvertsen Mikalsen vil holde et foredrag og informasjon om kommunelegens arbeid og ansvar. Foredraget er på ca.45 min og det blir anledning til å stille spørsmål til henne.

I pausen server vi kaffe og kake. Videre informer vi om nytt fra Froland Pensjonistforening.

Etter pausen vil Omsorgsleder Marianne Røed og Kari-Beate Kittelsen leder av frivilligsentralen informere om behovet for frivillige og hvordan vi kan melde oss som frivillige dersom vi ønsker det.

Alle er hjertelig velkommen, selv om dere ikke enda har blitt medlem i vår trivelige pensjonistforening.

Møte blir avholdt i lokalene til frivilligsentralen, møte starter kl.19.00