Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sentrum Videregående Skole

Kongsvinger Pensjonistforening

Vi har medlemsmøte onsdag den 1o. november kl.16.00 på Sentrum Videregående Skole.

Musikk ved Egil Øiseth . Det blir servering , utlodding samt foredrag og hyggelig samvær.

Husk å ta med gevinst og bemerk at møtet er på onsdag.

Påmelding til Doris Tangen tlf. 90507263 innen tirsdag 2. november.

Velkommen !!