Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan motvirker vi digitalt utenforskap?

Hvordan legger vi til rette for digital inkludering slik at alle kan ta del i det digitale samfunnet? Meld deg på gratis webinar - og hør hva Pensjonistforbundets generalsekretær og landets kommunal- og digitaliseringsminister mener om saken.

Her finner du informasjon om webinaret og påmelding.

Arrangører: Pensjonistforbundet, Norwegian Smart Care Cluster og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.