Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan håndtere digitalt utenforskap?

Debatt på Arendalsuka i regi av Pensjonistforbundet.

Hvordan håndterer vi det digitale utenforskapet?

Debatt i regi av Pensjonistforbundet i samarbeid med IKT-Norge, KS og Eldreombudet

Debatten finner sted i Kulturkammeret, Hjertekammeret, under Arendalsuka.