Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan håndtere digitalt utenforskap?

Debatt på Arendalsuka i regi av Pensjonistforbundet.

Hvordan håndterer vi det digitale utenforskapet?

Debatt i regi av Pensjonistforbundet i samarbeid med IKT-Norge, KS og Eldreombudet.

Debatten finner sted i Kulturkammeret, Hjertekammeret, under Arendalsuka.

Om arrangementet

Digitaliseringen av samfunnet øker innenfor alle områder. For de fleste betyr dette enklere tilgang til produkter og tjenester. Men for 600.000 nordmenn som ikke behersker digitale verktøy innebærer det at produkter og tjenester blir mindre tilgjengelige, eller ikke tilgjengelige i det hele tatt. Det er en utfordring både for dem og samfunnet.

Digitalt utenforskap omfatter ikke kun eldre, men også personer som står utenfor arbeidslivet, personer med nedsatte funksjonsevner og innvandrere fra ikke-vestlige land. Teknologien utvikles raskere enn brukernes kompetanse, og stadig flere tjenester er kun tilgjengelige digitalt. Dermed øker gapet mellom de digitale og de ikke-digitale brukerne.

Hva gjør vi med det digitale utenforskapet? Og ikke minst: Hvem skal gjøre det? Hvilken rolle skal kommunene ha? Hva kan frivillig sektor bidra med? Er opplæring løsningen? Må analoge tilbud opprettholdes?

Samtalen styres av Christian Strand

Medvirkende:

  • Jan Davidsen, forbundsleder, Pensjonistforbundet
  • Bente Lund Jacobsen, eldreombud, Eldreombudet
  • Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning, IKT Norge
  • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS