Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan få et tryggere hjem

Et samarbeid med de lokale helsemyndighetene

De neste månedene vil vi ha flere foredrag/orienteringsmøter med helserelaterte temaer. Alle disse møtene vil finne sted på vårt lokale bibliotek.

Det første temaet er bare indirekte knyttet til helse, men likevel viktig for oss eldre. Sven Erik Windt vil snakke om brannforebyggende tiltak beregnet for pensjonister. Han vil beskrive enkle hjelpemidler og teknologisk utstyr tilpasset eldre mennesker.

Sted: Biblioteket på Mysen

Tid: 12., oktober kl 11.00