Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hva er det gode liv som pensjonist?

Vi lever stadig lengre, faktisk øker forventet levealder med 12 minutter hver time! Mindre enn en prosent av 1924-fødselskullet er fortsatt i live og kunne feire sin 100-årsdag, mens i årskullet til dagens 50-åringer kan hele 15 % forvente å kunne blåse ut 100 lys på kaken i år 2074.

Det legges stadig flere år til livet - men hvordan gi liv til årene? Hva må til for å få et godt liv som pensjonist? Bli med på noen spennende timer, der temaet belyses fra ulike kanter.

  • Kl. 14.00: "Det gode liv" - hva er det? v/ Thomas Hylland Eriksen, sosialantropologo og forsker
  • Ca. kl. 15.15: Det gode liv som pensjonist - fire personer, fire svar?
  • Ca. kl. 16.15: Det gode liv - hva har pensjon med saken å gjøre? v/ sjeføkonom Sindre Farstad og forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet
  • Ca. kl. 17: Er 70 det nye 50? Vi har oppnådd en eventyrlig vekst i levealder og overlevelse, men til hvilken pris, og i hvilken helsetilstand er dagens eldre? Går økt levealder og bedre helse og fungering hånd i hånd? v/ Bjørn Heine Strand, seniorforsker FHI/ Aldring og helse