Høstkonferanse i Skien 18.11.21

Det nye fylkeshuset i Skien

Konferanse for ledere,folkehelsekontakter,eldreråd

Invitasjon til regionale høstsamlinger i Øvre og Nedre Telemark

23. september på Granvin kulturhus i Seljord og 18. november i det nye fylkeshuset i Skien.

Begge dager fra kl. 10.00 til 14.30. Oppmøter fra kl. 09.30 for registrering, rundstykke og kaffe.

Målgruppe: Folkehelsekontakter, ledere av eldrerådene, ledere og medlemmer av lokallaga.

PROGRAM FOR DAGEN:

kl. 10.00                     Åpning av høstsamlingen ved leder av folkehelseutvalget i Pensjonistforbundet Telemark John Arne Rinde

kl. 10.05-11-15          «Rus og psykiatri, også et problem for eldre». Innlegg med tilhørende debatt ved tidligere fagsjef i Sykehuset Telemark Arne Johannesen, medlem av folkehelseutvalget.

kl. 11.15-12.15          Matservering, kaffe og samtaler rundt bordene.

kl. 12.15-13.00          Orientering om prosjektet «Samfunnskontakt for en aktiv alderdom» ved prosjektleder Ketil O. Kiland, Pensjonistforbundet Telemark.

kl. 13.00-13.15          Beinstrekk.

Kl. 13.15-14.15         «Planprosesser i kommunene, hvordan påvirke og arbeide med disse» ved Lene Hennum/Kjersti Berg, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

kl. 14.15-14.30          Oppsummering og avslutning.

Påmelding til Pensjonistforbundet Telemark.

Telefon 35527780/91731081 tirsdager og torsdager 10-14 eller telemark@pensjonistforbundet.no

Vi forventer at alle lokallagene kan være representert på en av dagene. Dere velger selv hvor det passer best for dere å delta mht dato og sted. Smittverntiltakene vil bli ivaretatt.

Velkommen til inspirerende dager!

Med hilsen Pensjonistforbundet Telemark

John Arne Rinde , leder av folkehelseutvalget