Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gratis høstfest for 65+ og med postadresse 2335 Stange

Det blir servert middag m/dessert. Underholdning m.m. Påmelding til Else Liberg tlf. 47 87 16 65 innen 14. 10. Hvis noen trenger skyss, gi beskjed. Arrangemenet er gratis.