Fylkesledermøte 19.mars

Fylkesledere og sentralt ansatte har møte på Teams.

Skjer annenhver uke på fredager fra kl 09.00 til 11.00.