Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fylkesårsmøte 2022

Velkommen til årsmøte på Thon hotel Jølster på Skei 4.-5. april

Dato for årsmøte er endra til 4.-5.april, og då kan vi endeleg møtast igjen fysisk. Denne gongen på Thon Jølster Hotell på Skei. 

Kvart lokallag kan sende ein 1 utsending per 100 medlemmar, maks 3 stk.

Enkeltrom/lunsj 2 dagar/middag: kr. 2120 per person. Dobbeltrom/lunsj 2 dagar/middag: kr. 1713 per person. Lokallag betaler for sine deltakarar direkte til hotellet.