Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Frivillighetens år- sykkelturen

Regjeringa har bestemt at 2022 skal markerast som Frivillighetens år.

Frivilligheita sitt år skal ha mange markeringer og arrangement over heile landet gjennom heile året. Eit av dei store arrangementa er sykkelturen som går gjennom vårt distrikt 22.-24.06. 

Info finn de på denne sida: https://frivillighetensar.no/