Fremtidsfullmakt

Sandvang på Svestadtoppen

Fremtidsfullmakt - hvorfor og hvordan

Jurist Stig Klingstedt vil ta oss gjennom viktigheten av å lage en fremtidsfullmakt og hvordan vi skal gjøre det