Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Flere eldre i arbeid - hva skal til for å lykkes?

Pensjonsreformen slår fast at dagens og fremtidens yrkesaktive må jobbe stadig lenger. Dermed blir det enda viktigere at arbeidslivet er inkluderende og verdsetter eldre arbeidstakere.

Må det bli slutt på lukrative sluttpakker for å kvitte seg med spreke 62-åringer? Hvordan gi eldre arbeidstakere samme muligheter og rettigheter som sine yngre kolleger? Hva må arbeidsgiverne gjøre - og hva må arbeidstakerne bidra med?

Dette er en stor endring, ikke minst når det gjelder holdninger. Hva må til for å lykkes? 

  • Solveig Ruud, debattleder
  • Jan Davidsen, leder, Pensjonistforbundet
  • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
  • Mette Nord, leder, Fagforbundet
  • Ellen Bakken, statssekretær (Ap), Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff, NHO