«Flere eldre enn barn – hva så?»

Forbundsleder Jan Davidsen deltar på kommunalpolitisk toppmøte i regi av kommunesektorens organisasjon - KS.

Færre barn og flere eldre

Norge eldes i et økende tempo. Ifølge befolkningsframskrivingene til SSB vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge i 2030. Bærekraften i velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. Hvordan løser vi dette? Må det sterk statlig sektorstyring til, eller?

Deltakere: Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Edvard Botterli Udnæs (Elevorganisasjonen), Trude Andresen (kommunedirektør i Øvre Eiker) og styreleder Gunn Marit Helgesen (KS)