Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Flere eldre enn barn – hva så?»

Forbundsleder Jan Davidsen deltar på kommunalpolitisk toppmøte i regi av kommunesektorens organisasjon - KS.

Færre barn og flere eldre

Norge eldes i et økende tempo. Ifølge befolkningsframskrivingene til SSB vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge i 2030. Bærekraften i velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. Hvordan løser vi dette? Må det sterk statlig sektorstyring til, eller?

Deltakere: Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Edvard Botterli Udnæs (Elevorganisasjonen), Trude Andresen (kommunedirektør i Øvre Eiker) og styreleder Gunn Marit Helgesen (KS)