Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foredrag om fallulykker kl 11.00 tirsdag 8/2 på Kulturtorget

Det er blitt hevdet at nærmere 80 % av hjemmeulykkene blant eldre skyldes fallepisoder, Skader som følge av fall innebærer lidelse og redusert livskvalitet for den enkelte.

Derfor er fallforebyggende tiltak av stor betydning både for den enkelte og for samfunnet. Av enkelttiltak som sies å være særlig effektivt, er fysisk aktivitet kombinert med et sosialt tilbud.

Eidsberg Pensjonistforening har flere slike tilbud. Grethe Løken har i et par tiår stilt seg i spissen for en trim- og dansegruppe der en trofast gjeng med pensjonister deltar. (Se bildet) Man skal ikke omtale en dames alder, men Grethe er mer enn 4 ganger så gammel som den 20-åringen hun kan sammenliknes med når det gjelder å være i fysisk form. Det lønner seg å trimme! De møtes hver torsdag formiddag kl 10.15 i Rackethallen på Mysen.

Det siste halve året har vi også hatt en bocciagruppe der gjennomsnittsalderen er 80+. Størst deltagerantall har Sterk og Stødig som ble etablert sist høst og finner sted i lokaler på Kulturtorget i Mysen. . Fra januar i år er det nærmere 40 registrerte deltagere som ønsker tilrettelagt trening av styrke og balanse. De startet med tre grupper den 20. januar og vil ha ukentlig instruksjon fram til sommerferien.

Sosial hygge er viktig, så kaffe med noe attåt følger alltid med.

Kl 11.00 tirsdag den 8.februar vil vår lokale ekspert på området, fysioterapeut Tina Johansen, holde et 2-timers foredrag på Kulturtorget om fysisk aktivitet og fallforebygging (se annonse i lørdagsavisen). Denne formiddagen vil vi blant annet få en beskrivelse og demonstrasjon av nyttige, fysiske aktiviteter, en utredning om helsegevinster ved slike aktiviteter, risikofaktorer og fallforebyggende tiltak.

Alle er velkomne. Stoler vil bli plassert med 2 meters avstand!