Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Førde Pensjonistlag

Vi arrangerer julebord i Festsalen i Førdehuset torsdag 7. desember 2023 kl 17 00

Vi inviterer til variert program med ord, tonar, hyggeleg prat, dans og førjulstemning.

I programmet deltek blant andre Tom Farsund, Jorunn Russøy og Asbjørn Vie.

Juletallerken og dessert kr 425 pr. person.

Bindande påmelding 27. november 2023 til

Åsmund Rakke tlf. 901 53 789 (e-post: aasmurak@online.no)

eller

Cilja Steen tlf. 900 72 037 (e-post: cilja.steen@enivest.net)

Vi ønskjer gamle og nye pensjonistar velkommen!