Eldredagen i Lesja 2022

Foto: Grete Marry Brøste.

Eldredagen 2022 arrangert av Lesjaskog pensjonistlag

Ivar Hoel kåserer om verteikn og korleis han spår veret

Kviss med Widerøebilde frå 1962

Middag - kaffe - utlodning

Buss frå Joramo kl. 12.45, retur kl. 19.00

Gratis for alle eldre (67+)!

Velkome!