Eldredagen 2022

Interessant foredrag og underholdning i kommunestyresalen mandag 3.10 kl 15 - 17.

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (REF), Rendalen Frivilligsentral og Rendalen Pensjonistforening samarbeider om å arrangere eldredagen. Alle eldre inviteres til en interessant og hyggelig samling. Per Olav Mathiesen kommer og holder foredrag om «Villreinfangsten i historisk perspektiv». Rendalen Spellemannslag underholder. Middag m/kaffe. Utlodding på inngangsbilletten. Inngang kr 100,- betales til konto 1822.75.17995 eller på vipps nr 569050 på forhånd. Påmelding senest onsdag 28. september til Rendalen Frivilligsentral på mobil nr 47136833. Oppgi om du trenger skyss og om eventuell matallergi.