Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Digital Bygdis

Opplæring, informasjon og datahjelp i bruk av smarttelefon, nettbrett og forskjellige appar .

I samarbeid med Ål Frivilligsentral tilbyr me opplæring, informasjon og datahjelp i bruk av forskjellige appar på smarttelefon og nettbrett. 

Me spanderer kaffi og noko lite å bite i og instruktør frå Pensjonistforbundet Ål er til stades og rettleiar om bruk av smarttelefon, nettbrett og forskjellige viktige appar. (Ål-appen, Helse Norge, Entur-appen med fleire) 

Ta med smarttelefon, nettbrett, bank-ID, bankkort og lader