Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Den internasjonale aktivitetsdagen

Aktiviteter på Lindås, 10. & 14. mai 2022

I anledning Den internasjonale aktivitetsdagen har Lindås pensjonistlag følgjande program;

Tirsdag 10. mai - Trimtur kl. 17;00. Trim løypa starter ved Klubbhuset til Lindås IL og følgjer Den Trondhjemske Postvei til samfunnshuset Haugatun og tilbake. Servering av sveler og kaffe, musikk og trekning av gevinster mellom dei som deltek.

Laurdag 14. mai - Arrangement fra kl. 12;00 til 14;30. Lindås senter. Markering av dagen, appell og musikk. Barneleikarring og underhaldning ved lokale artister. Sal av suppe, sveler og kaffe, og loddsal med trekning av fine gevinster.

Vel møtt!