Debatt om pensjonistenes levekår, nå og i fremtiden

Debatt under Arendalsuka.

Pensjonistforbundet arrangerer debatten om pensjonistenes levekår, nå og i fremtiden

Sted: Thon Hotel Arendal, Smalsund

Om arrangementet

Pensjonsutvalget ble oppnevnt i juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i pensjonsreformen kan nås. I juni 2022 ble utredningen overlevert Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hva vil den bety for dagens og fremtidens pensjonisters økonomi og levekår?

Vi ser fram til en god debatt som belyser de ulike sidene ved pensjonistenes økonomiske situasjon.

Debattleder er Christian Strand

Medvirkende:

  • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
  • Ragnhild Nestaas Dahl, Leder fag og politikk, Pensjonistforbundet
  • Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Henrik Asheim, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant, Ap
  • Freddy Øvstegård, Stortingsrepresentant, SV
  • Terje Søviknes, Stortingsrepresentant, Frp