Datastuer i Kragerø

Bilde fra datastue

Vil du lære litt mer om data, internett, smarttelefon?

Datastuer er et samarbeide mellom Seniornett og Pensjonistforbundet. Prosjektet har fått seks millioner kroner til gjennomføring fra Helsedirektoratet. Gjennom samarbeidet ønsker vi å styrke hverandres organisasjoner, og gi seniorer mer kunnskap om smarttelefoner, nettbrett og PC.

Det er etablert omlag 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet. Målet er å motvirke ensomhet ved å engasjere seniorer selv som dataveiledere og lære seniorer å bruke digitale verktøy for å kunne kommunisere med familie og venner. Datastuene etableres i tilknytning til allerede eksisterende møteplasser for eldre som senior/aktivitetssentre for på den måten å styrke rekruttering til disse møteplassene.

  • Et passende antall deltagere på et kurs er 8-10 personer.
  • Kurset holdes over fire dager, med tre timer hver dag.
  • Hver deltager betaler 200 koner, til lokalforeningen/datastuen, for å delta
  • Kontakt Dag Westhrin, dag@westhrin.no, telefon 99407661