Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs på Eidsberg bibliotek

Nytt datakurs i bruken av Iphone og Ipad

Trass i at vi fortsatt blir plaget av dette koronaviruset, har vi satt i gang med nye kurs for nybegynnere i bruken av smarttelefoner og nettbrett, Iphone og Ipad. Vi antar at alle våre medlemmer nå er vaksinert , men av smittevernhensyn vil vi også denne gangen begrense antall deltagere til 5. Med så få deltagere vil det dessuten bli lettere å få individuell veiledning.

Følgende datoer:

Tirsdag 1/6: Bruken av Iphone eller Ipad (Appleproduktene)

Tirsdag 8/6: Bruken av annen smarttelefon eller nettbrett

Tirsdag 15/6: Bruken av Iphone eller Ipad (Appleproduktene)

Alle tre dagene vil kursene finne sted på biblioteket fra kl 11.30 til kl 13.00. Denne gangen vil vi også by på kaffe med noe attåt kl 13.00!

Alt er gratis!