Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs på Eidsberg bibliotek

Nytt datakurs i bruken Iphone og Ipad

Trass i at vi fortsatt blir plaget av denne koronavirusen , vil vi sette i gang med nye kurs for nybegynnere i bruken av smarttelefoner og nettbrett Vi håper at de fleste av våre medlemmer blir vaksinert de neste ukene, men av smittevernhensyn vil vi også denne gangen begrense antall deltagere til 5. Det er fortsatt uklart når vi kan ha vårt neste kurs. Vi får håpe det er mulig å sette i gang i maimåned.