Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dalsland Kanal.

Kanaltur - Dalsland Kanal tirsdag 26. sept.

Årets høsttur blir tur med MS Dalslandia på Dalsland Kanal.

Vi reiser med InterBuss fra busstorget kl. 07.30 tirsdag den 26 sept. og ankommer Bengtfors kl. 09.50 der båten venter på oss. Om bord får vi lunsj og turen går til Håverud. Her venter bussen på oss som tar oss med til Grebbestad og 2 retters middag på Tanum Strand. Så videre hjem og vi er hjemme ca kl. 19.30.

Turen koster kr 1.350,- Betalingen skjer til konto nr. 9365 35 37164 (merk ny bank og nytt kontonr.) Husk navn.

Påmelding til Rune på SMS tlf 958 53 006 innen den 15. sept. Husk navn.