Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dagstur til Kautokeino

Den eldre garde inviteres på busstur til Kautokeino torsdag 16. september

Torsdag 16. september inviteres eldre til busstur til nabobygda Kautokeino. Turen er finansiert med midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Ved ankomst i Kautokeino inntar vil en lettere måltid. Der treffer vi pensjonistene i Kautokeino. Første besøk er på Juhls sølvgalleri, deretter blir det omvisning på Diehtodallu (høgskolebygget). Middagen inntas i kantina i høgskolebygget. Hjemreise kl. 17.00.

Tilbudet er tilgjengelig for alle pensjonister og er gratis.