Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

BUSSTUR TIL CHARLOTENBERG 30.11

Avgang Lillestrøm Syd kl 10.00

Avgang Måsan               kl 10.10

Avgang Kjeller               kl 10.15

På hjemturen blir det servert julemiddag på Sanngrund.

Påmelding innen 8.11 til Berit Hauger tlf.: 97 13 99 22, epost: sonj-be@online.no). Oppgi ev. allergi og påstigningssted. Pris kr 500,- til konto 1286.23.14202 innen 8.11.Begrenset antall.

Pris: 500 kroner. Innbetaling til konto 1286.23.14202 innen 8.11.

Kr 700,- for ikke medlemmer, forutsatt at det er plass på bussen.

HUSK: Gyldig vaksinepass og legitimasjon (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).

Spørsmål omkring turen rettes til Leif Bunes mob 90 14 64 59.