Bokkafe

Siggerud pensjonistforening minner om BOKKAFEEN på Siggerud gård, Måltrostveien 19, Siggerud.

Her kan du møte venner og kjente samt kjøpe kaffe/te med noe attåt. Lån gjerne med en bok.

Det er ikke krav til medlemskap i pensjonistforeningen for å komme. Alle er velkommen.