Velkommen til bokkafe

Siggerud pensjonistforening minner om BOKKAFEEN tirsdag 31. januar kl 12 til 14 på Siggerud gård, Måltrostveien 19, Siggerud.

Her kan du møte venner og kjente samt kjøpe kaffe/te med noe attåt. Lån gjerne med en bok.

Det er ikke krav til medlemskap i pensjonistforeningen for å komme. Alle er velkommen.