Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AVLYST - Åpent møte i Vadsø

Foredrag av Harald Olimb Norman

På Vadsø Kulturhuset – Nobile kultursal

AVLYST

Fra koseklubb til slagkraftig samfunnsaktør - Pensjonistforbundet gjennom 70 år. Det går en rød tråd i hele organisasjonens historie som har i seg velferd, solidaritet og sosialt arbeid som klare ingredienser. Statusen til Pensjonistforbundet som eldres viktigste organisasjon dokumenteres.

Møte starter med kulturinnslag av Vadsø kulturskole.