Assebakte frilufts- og aktivitetsdag

Vedsaging krever konsentrasjon

Pensjonistforeningens tilbud til skolens 5.klassinger foregår onsdag 30.august ved Geaimmejok bru i Karasjok

I år får skoleelevene prøve seg på aktiviteter som forhåpentligvis kommer til nytte senere:

  • Skjæring av sennagress
  • Karding av ull
  • Spleising av tau
  • Hvordan orientere seg i utmarka
  • Vedsaging

I løpet av aktivitetsdagen får barna servert en varmrett.