Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Assebakte frilufts- og aktivitetsdag

Vedsaging krever konsentrasjon

Pensjonistforeningens tilbud til skolens 5.klassinger foregår onsdag 30.august ved Geaimmejok bru i Karasjok

I år får skoleelevene prøve seg på aktiviteter som forhåpentligvis kommer til nytte senere:

  • Skjæring av sennagress
  • Karding av ull
  • Spleising av tau
  • Hvordan orientere seg i utmarka
  • Vedsaging

I løpet av aktivitetsdagen får barna servert en varmrett.