Askvoll pensjonistlag

Velkommen til pensjonisttreff

Ord for dagen. Allsong. Slektsgransking fortel om levevilkår v/Kjell Grane. Matøkt. Åresal (fint om du tar med gevinst). Matpris kr 200. Påmelding innan 20.03. til mob 97196246 eller 90642575. Alle hjarteleg velkomne! Helsing styret.