Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETSPLAN 2022

Vi jobber for å fremme en aktiv pensjonisttilværelse ved at:

Alle som kan og vil, kan delta i møter og aktiviteter lokalt, regionalt og i fylket. NAV Innlandet Pensjonistforening bidrar til å skape møteplasser, kunnskap og gode opplevelser. Medlemmene kan holde kontakt med tidligere kolleger

Planen for 2022 er ikke ferdig behandlet ennå.