Aktivitetsdag på Skogn Helsetun

Arne Mørch fra Hønefoss

Kaffe og rundstykke ved ankomst

Velkommen ved lederen

Info om Kirkens Bymisjon Levanger

Minnenes Melodier og allsang

Etter kl 14:00 er det mulig å kjøpe middag.

Påmelding til Inger på tlf 474 15 996 innen 18.04.22