Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aktivitetsdag på Skogn Helsetun

Arne Mørch fra Hønefoss

Kaffe og rundstykke ved ankomst

Velkommen ved lederen

Info om Kirkens Bymisjon Levanger

Minnenes Melodier og allsang

Etter kl 14:00 er det mulig å kjøpe middag.

Påmelding til Inger på tlf 474 15 996 innen 18.04.22