Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aktivitet på Vår Dag 25.05.2022

Velkommen til aktivitet på Gapahuken Holsand, -og Skogn Helsetun

Skogn Sanitetslag serverer kaffe og vafler på Holsanden. Vi går fra Holsand til Skogn Helsetun. Sang og musikk ved Knut Vodal. Fysiske aktiviteter. Mulighet for å kjøpe middag etterpå. En del av aktivitetene er væravhengige! Påmelding til Inger Hammer, tlf 474 15 996 innen 23. mai