Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

3-dagers tur til Sogn og Walaker Hotel

Rundtur med buss i Sogn, 3. til 5. okt. 2022

Lindås pensjonistlag inviterer til 3-dagers tur til Sogn og Walaker Hotel i Solvorn, 3. til 5. oktober d.å. Dette er landets eldste hotell med drift tilbake til år 1640. Vi besøker òg Urnes stavkirke. Sjåfør og reiseleder er topp underholdere. Pris pr. deltaker kr. 6.400 (enkeltromtill. kr. 1.500) for bussreise (rundtur), 2 overnattinger og frokost/middager, samt omvisninger m.m.

Påmelding til Jon Døsvik, tlf. 907 90 849 på sms el. e-post jon.doesvik@gmail.com, og betaling til Norsk Tur etter nærmere avtale.

Mvh. Lindås pensjonistlag/turnemnda