Årsmøtet 2023

ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET ØSTFOLD

ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET ØSTFOLD

Torsdag 23. mars 2023

Ifølge vedtektene velges det en-1 representant for hvert påbegynte 100- medlemmer, dog ikke mer enn tre-3 representanter fra hver forening.

Forslagsfrist til årsmøtet fastsettes på styrets møte i januar.

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet Østfold

Leder Fylkessekretær

Bjørn Eriksen                                                                                             Maria Frydenlund