Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTET 2022 I SØR-ANDØY PENSJONISTFORENING

ÅRSMØTET 2022 - DEN 27. FEBRUAR

Årsmøtet avholdes på Åse Grendehus søndag 27. februar - kl. 1700 - 2000.

Vanlige årsmøtesaker. Årsmøtepapirene legges fram på møtet.

Vår valgkomite er ferdig med sitt arbeid og har fått ja fra alle kandidater til å sitte i foreningas verv. Vi regner med at selve det formelle årsmøtet er raskt avviklet.

Etter årsmøtet inviteres alle til hyggelig samvær.

DET SERVERES MIDDAG, KAFFE, KAKER, LOTTERI. UNDERHOLDNING BLIR DET OGSÅ.

- EGENANDEL FOR MIDDAG ER KR 100,-! Egenandel betales under arrangementet.

FORHÅNDSPÅMELDING INNEN 18. FEBRUAR!!!! Dette er nødvendig for å bestille riktig mengde middagsmat mm. og for å arrangere møtelokalet iht. gjeldende smittevernbestemmelser.

Hvis du trenger TRANSPORT til/fra møtet, si fra når du melder deg på!! 

Du som er medlem kan gjerne invitere med og melde på en venn eller flere som kanskje vil være med på arrangementet.

PÅMELDING I TLF TIL: Edny Lyngra 918 19 805

Betaling for egenandel middag og loddkjøp bør helst skje med kort - vi har ikke vekslepenger./

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen styret.