Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte torsdag 25. januar 2024

Årsmøte torsdag 25. januar 2024 kl. 14.00

Det blir avholdt årsmøte i Vegårshei Pensjonistforening på Daily Dose - Kafeen på Ubergsmoen

Vi får besøk av fylkesleder Ingrid Wisløff Jæger.

Bevertning og vanlige årsmøtesaker

Sakliste, årsberetning og regnskap deles ut på møtet

Valgkomiteen legger frem forslag til styre og utvalg.

Alle som foreslås er spurt og avklart før årsmøtet