Årsmøte på Eldresenteret

Årsmøte 2023

Sørumsand Pensjonistforening

innkaller til årsmøte på Eldresenteret

onsdag 15. februar kl. 11.00

Dagsorden:

Vanlige årsmøtesaker

Bevertning og åresalg

Velkommen!