Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte og månedsmøte

Først er det årsmøte og så fortsetter vi med månedsmøte.

Årsmøtets dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
  4. Styrets årsberetning.
  5. Regnskap.
  6. Budsjett.
  7. Revidering av vedtekter.
  8. Innkomne saker.
  9. Valg.

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes til leder i Frogner PF på e-post berit.e.daae@gmail.com innen 31. januar 2024.

MÅNEDSMØTE

starter etter årsmøtet som avsluttes ca. kl. 12.

Vi får besøk av Inger Marie Stokker fra Pensjonistforbundet som vil snakke om aktuelle saker.

Kari Firveld vil fortelle fra SU utvalget.

Lunsj og utlodning.

Alle våre medlemmer er

VELKOMMEN

til årsmøte og månedsmøte.

Frogner Pensjonistforening v/styret.