Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte med medlemsmøte

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte

Torsdag 8. februar er det Årsmøte på Glenghuset kl. 18.00

Årsmøte-papirene vil bli delt ut før møtet.

Saker på årsmøtet er: Årsmelding for 2023, regnskap med revisorrapport for 2023, budsjett for 2024, innkomne forslag og valg av repr. til styret.

Etter årsmøte blir det kaffe og litt å spise samt medlemsmøtet med bl.a. Quiz.

Vel møtt!

Hilsen styret