Årsmøte i TYNSET PENSJOISTFORENING

Årsmøte i TYNSET PENSJOISTFORENING

Årsmøte i TYNSET PENSJONISTFORENING avholdes 23.02.2022 i lokalene til Tynset Frivilligsentral kl.11,00

Årsmøte i TYNSET PENSJONISTFORENING avholdes 23.02.2022 i lokalene til Tynset Frivilligsentral kl.11,00