Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Skien Pensjonistlag

Skien Pensjonistlag holder Årsmøte på Lie Bydelshus

Agenda:

Innkalling

Sakliste

Årsrapport 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Innkomne forslag

Valg

Etter årsmøte vil Lars Brekka fra LB tur orientere om aktuelle turer vi kan arrangere i 2021.

Bevertning, utloddning, hyggelig samvær

VELKOMMEN